Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat

Perhe- ja perintöoikeudellisten asiakirjojen laadinta, kuten avioehtojen, testamenttien ja perunkirjoitusten. Toimiminen pesänjakajana sekä perinnönjaon suorittaminen. Lasten huolto- ja tapaamisoikeusasioiden hoitaminen.