Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa

Avustaminen oikeudenkäynneissä riita-, rikos- ja hallintoasioissa eri oikeusasteissa. Avustaminen eri viranomaisissa, kuten poliisissa tai ulosotossa. Hakemusasiat sekä hallintovalitusten laatiminen. Lisäksi haemme puolestanne julkista oikeusapua tai oikeusturvavakuutuksen päätöksen vakuutusyhtiöltänne.