Hinnasto

Yleiset palkkioperusteet määräytyvät asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti. Tuntiveloituksemme on 225,00 – 310,00 euroa, sisältäen arvolisäveron. Toimeksiannon hintaan vaikuttavat sen vaatima työn määrä ja laatu. Asiasta aiheutuneet kulut veloitetaan erikseen.